Bilimsel ve etik değerlere bağlılık,
      Kaliteli saygın ve güvenilir bir kurum olmak,
      Evrensel hukuk ilkeleri ve yasal düzenlemelere uymak,
      Kurum içinde uyum ve dayanışmaya önem vermek,
      Yenilikçi olmak,
      Profesyonel olmak,
      Kişisel verilerde gizlilik ilkelerine uymak,
      Hasta memnuniyetini sağlamak.