• Şeffaf yönetim anlayışıyla,
  • Hasta ve çalışan memnuniyeti odaklı,
  • Sürekli eğitimle gelişmeyi destekleyen,
  • Sosyal sorumluluk bilinci içerisinde,
  • Tıbbi etik kurallar çerçevesinde,
  • Hasta hakları ve sorumluluklarına bağlı,
  • Yasal mevzuatların gereklerini yerine getirerek,
  • Yüksek kaliteli hizmet sunmak ve benimsenmesini sağlamak.