Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için Cookieler kullanılmaktadır. Cookie tercihlerinizi değiştirmek ve Cookieler hakkında detaylı bilgi almak için Gizlilik ve Çerez (Cookie) Politikası’nı inceleyebilirsiniz. Cookie ayarlarını değiştirmeniz durumunda internet sitesinin bazı özelliklerinin işlevselliğini kaybedebileceğini dikkate alınız.

 

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA KAMERA KAYIT SİSTEMLERİ AYDINLATMA METNİ

Yenişehir Mah. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 157/1 İzmit / Kocaeli Türkiye adresinde yerleşik 6850479311 vergi numaralı ÖZEL KARTEPE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ LİMİTED ŞİRKETİ (“ÖZEL KARTEPE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ” olarak anılacaktır) olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, ilgili şartlar çerçevesinde; güvenlik kamerasıyla görüntü ve ses kaydınızın alınması suretiyle elde ettiğimiz kişisel verilerinizin, ticari faaliyetlerimiz kapsamında veya sizlerle olan hizmet ilişkimiz dahilinde; fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması amacı doğrultusunda ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde; kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve Kanun’un öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve Kanun’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bilgilerinize açıkça sunarız. 

1) Kişisel Verilerin Elde Edilmesi ve İşlenmesi: Tarafınıza ait görüntü ve ses kaydı, hizmet ilişkisinin kapsamına bağlı olarak; kayıt kabul, çağrı merkezi, fiziksel mekânlar aracılığıyla görsel, işitsel ve elektronik olarak elde edilip işlenmektedir. Bu bağlamda; hizmet ilişkisinin kapsamı çerçevesinde Özel Kartepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ile aranızdaki her nevi sözleşmesel ve kanuni ilişki ve yükümlülükler ile diğer hususların yürütülmesi için gerekli olan ve bu amaçla elde edilen, işlenen kişisel verileriniz görüntü ve ses kayıtlarınızdır. Özel Kartepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi içerisinde bulunan toplamda 33 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla ve şirket güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi Bilgi İşlem ve birimi tarafından denetlenmektedir. 

2) Kişisel Verileri İşleme Amaçları:

 • Yasal ve düzenleyici yükümlülüklerin yerine getirilmesi 
 • Fiziksel mekân güvenliğinin sağlanması 
 • Yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi yolu ile kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz Özel Kartepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ve dış hizmet sağlayıcıların bünyesinde fiziki ve elektronik arşivlerde büyük bir titizlik ve mevzuat hükümlerine riayet edilerek muhafaza edilmektedir. 

3) Kişisel Verilerin Aktarılması Bahse konu kişisel verileriniz sair mevzuat hükümleri çerçevesinde ve yukarıda açıklanan amaçlarla; 

 • Güvenlik hizmetinin dışarıdan alınması halinde hizmet sunucusu üçüncü kişiler ile 
 • Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer kolluk kuvvetleri ile 
 • Mahkemeler, diğer adli makamlar ve diğer yetkili merciiler ile paylaşılabilmektedir. Daha detaylı bilgi için yazılı başvuruda bulunarak bilgi edinebilirsiniz.

 4) Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca haklarınız;

 •  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 •  Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
 • Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 
 • Kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 •  Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 • İşlenen verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramam hâlinde zararın giderilmesini talep etme, Kanun kapsamındaki başvuruları ve taleplerinizi,
 •  “www.kartepedis.com.tr” web adresinde ve web sitemizde bulunan “ Başvuru Formu” nu doldurmak suretiyle; 
 • Yenişehir Mah. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 157/1 İzmit/ Kocaeli adresine bizzat teslim ederek veya noter kanalıyla iletmek suretiyle, 
 • kartepedis@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak, kayıtlı elektronik posta adresi veya sistemimizde kayıtlı elektronik e-posta adresiniz aracılığıyla iletebilirsiniz. Aydınlatma yükümlülüğü kapsamında bilgilerinize sunarız.